BUSINESS MEDIATION:

wie denkt in oplossingen, kent weinig problemen !

PROCESBEGELEIDING:

door samen te werken met anderen leer je veel over jezelf !

 

Blinde vlekken in de bedrijfsvoering kunnen verkleind worden door derden erbij te betrekken

Business Mediation

Ik ben tevreden als bij een zakelijk geschil een positieve bijdrage kan leveren om het conflict op te lossen of niet te laten escaleren.

 

 

Ik ben er trots op dat meer dan 80 % van de mediations waar ik bij betrokken ben, tot een voor partijen gedragen oplossing gekomen wordt. Middels mediation heeft u zélf invloed op de oplossing. Ondanks dit resultaat heb ik de overtuiging dat middels een goede communicatie en door invulling te geven aan conflictmanagement, veel problemen binnen een zakelijke omgeving voorkomen kunnen worden.

 

Specialismen:
  • business mediation
  • mediation binnen agrarische sector
  • mediation in Ruimtelijke Ordening en Milieu
  • buurtbemiddeling

 

Juist in een zakelijke omgeving kan de mediation methode veel arbeidsrendement opleveren

Procesbegeleiding

Soms past de aanpak middels mediation niet optimaal en sluit begeleiding van het proces beter aan bij de situatie. In een eerste gesprek wordt afgestemd welke aanpak in de voorliggende situatie past.

Interesse? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!