alt

Wat is management ?

Veel betekenissen zijn te geven over management; de volgende spreekt mij het meest aan:

"Gecoördineerd en gestuurd proces van activiteiten om doel te bereiken"

Bij een goed management zijn de volgende punten van belang:
  • heldere missie, visie en strategie ( SMART)
  • structuur brengen in de organisatie
  • effectieve en efficiënte aansturing van arbeid
  • evalueren en bijsturen
Plan,do, check, act

Op een gecoördineerde en gestructureerde manier invulling geven van activiteiten betekent dat management actiegericht en dynamisch is. Het nevenstaand schema kan als hulpmiddel in het proces gebruikt worden.

In de praktijk is het voor ondernemers vaak een forse uitdaging om op tijd een goede balans te vinden tussen vaktechnische activiteiten, management activiteiten en ondernemers activiteiten. In dit ontwikkelproces geef ik managementadvies en kan ik zinvolle en bruikbare tips geven zodat sneller een hoger arbeidsrendement gehaald wordt.

 

Interesse? Neem dan contact op voor een adviesgesprek

 

 

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!