Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Familiestatuut maken ? : begin op tijd !Binnen het familiesysteem zijn verschillende posities te onderscheiden

In een familiestatuut worden zaken geregeld, die u bij leven binnen een familiebedrijf belangrijk vindt. In een familiestatuut worden afspraken die het bedrijf en de relatie tot de familie vastgelegd. Verschillende belangen van familieleden en hun onderlinge relatie en hun relatie tot het bedrijf worden op elkaar afgestemd. Ook wordt vaak geanticipeerd op onverwachte (persoonlijke) gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, zakelijke calamiteiten, echtscheiding en overige bijzondere gebeurtenissen.

Lees meer...

Functioneringsgesprekken met mede-vennoten

Functioneringsgesprekken worden veel uitgevoerd. Ervaring leert dat deze gesprekken nuttig zijn en veel informatie opleveren. Maar hoe zit dat bij het voeren functioneringsgesprekken met uw medevennoten ? Zou daar een vergelijkbaar voordeel mee te behalen zijn of zelfs een nog groter voordeel ?

Lees meer...

Oplossen van conflicten volgens de juridische weg of.....?

De praktijk leert dat het belangrijk is om het juridisch kader te kennen om geschillen op te lossen. Door goed overleg met elkaar te voeren kunnen conflicten sneller, goedkoper en beter opgelost worden ten opzichte van het volgen van juridische trajecten.

Als partijen zelf met een oplossing komen is het draagvlak groter en zijn er geen "twee verliezer"

Lees meer...

Samen werken aan een betere samenwerking

In iedere bedrijfstak wordt veel samengewerkt; niet altijd loopt de samenwerking optimaal. In de verticale kolom werken leveranciers en klanten met elkaar samen. Er is sprake van horizontale samenwerking als twee ondernemers met een vergelijkbaar bedrijf met elkaar samen werken. Uiteraard werkt u ook samen met het personeel en met adviseurs. Ieder heeft zijn eigen reden om samen te werken; vaak is het terug te voeren naar financiële voordelen. Toch worden samenwerkingsverbanden verbroken terwijl er wel financieel gewin te behalen is. Wat zou dan de reden van ontbinden zijn ?

 

Lees meer...

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!