Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Haal het beste uit een "verplicht keukentafelgesprek"

Op 7 februari 2014 heeft Provinciale Staten van provincie Noord Brabant de verordening ruimte 2014 goedgekeurd. Hierin is onder andere opgenomen dat voorafgaand aan een vergunningaanvraag een "omgevingsdialoog" is gevoerd. Deze voorwaarde kan uitgelegd worden als een verplicht keukentafelgesprek.

 

 

Een verplichting heeft zijn nadelen, maar als de voorwaarden toch zo gesteld zijn, is de uitdaging nog groter om het resultaat van die gesprekken optimaal te krijgen.

 

 

Een eerder door mij gebruikte slogan "nog beter boeren met je buren" is daarbij van toepassing.

 

Om dat gesprek goed te laten verlopen zijn een aantal aspecten van belang, waarbij het zinvol is om dat overleg goed voor te bereiden. Wat wil je met het gesprek voor zowel de korte termijn als de lange termijn bereiken ? Hoe zou de samenstelling van dat overleg moeten zijn en wie kan dat gesprek het best begeleiden ? Het zijn maar enkele aspecten, maar zeker de laatste kan erg belangrijk zijn vanwege de "partijdigheid" of de schijn daarvan. Hoe zouden kritische buren tegen een begeleider aankijken die zelf direct belang heeft bij de aanvraag ? Ik denk hierbij aan een vertegenwoordiger van een mengvoerfabrikant, het adviesbureau dat de vergunningaanvraag verzorgt, een vertegenwoordiger van een standsorganisatie of zelf als aanvrager dat gesprek voor te zitten. Een eventuele schijn van partijdigheid kan al tot gevolg hebben dat u uw doelstellingen van het gesprek niet of veel moeilijker haalt. Het gevolg kunnen juridische trajecten zijn, waarbij de rechter u in een later stadium alsnog naar de onderhandelingstafel stuurt. Het zal helder zijn dat in die situatie een goede uitkomst van het overleg veel lastiger zal worden maar ook vertragend werkt. Mogelijk zal de kwaliteit van de aanpak van de omgevingsdialoog voor de rechter ook een aspect zijn die hij in zijn overweging mee gaat nemen.

 

Onlangs heb ik duidelijke signalen opgepakt dat de wijze waarop een ondernemer in zijn omgeving opereert, voor een financier een van de beoordelingscriteria is bij het verstrekken van een financiering.

 

In het voorgaande zijn zakelijke argumenten genoemd om een tot een goede dialoog met uw buren te komen. Naast de zakelijke overwegingen spelen ook sociale overwegingen mee om in een prettige leefomgeving te kunnen ondernemen. Het is belangrijk om stil te staan dat de overige gezinsleden een andere positie in de leefomgeving hebben.

 

Als u de "verplichte keukentafelgesprekken" ziet als een stimulans en daarmee een kans om het dialoog met uw buren aan te gaan, kan het ook zowel op zakelijk als sociaal gebied zijn voordelen opleveren.

 

In de voorbereiding is het belangrijk om stil te staan wat de meerwaarde is om een derde onafhankelijke, neutrale en onpartijdige persoon erbij te betrekken.

 

Een derde persoon kan zaken bespreekbaar maken die door direct belanghebbende lastig zijn; immers soms is er als sprake van veronderstellingen of vooronderstellingen. Ook kan er sprake zijn van "blinde vlekken"; ook hiervoor heb je derden nodig. Op basis van een beter inzicht in werkelijke en achterliggende belangen van partijen wordt inzichtelijk of die al gemeenschappelijk zijn en of die door overleg verenigbaar te maken zijn. De uitdaging is om de gemeenschappelijke en verenigbare belangen de overhand te laten krijgen ten opzichte van de tegenstrijdige belangen.

 

Kortom: wees zorgvuldig in de voorbereidingen en sta stil welke persoon dat gesprek het best kan begeleiden.

 

Als u interesse heeft om dit onderwerp nader met elkaar te bespreken, dan hoor ik dat graag.

 

 

 

Albert Voet, managementadvies en mediation.

 

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!