Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Samen werken aan een betere samenwerking

In iedere bedrijfstak wordt veel samengewerkt; niet altijd loopt de samenwerking optimaal. In de verticale kolom werken leveranciers en klanten met elkaar samen. Er is sprake van horizontale samenwerking als twee ondernemers met een vergelijkbaar bedrijf met elkaar samen werken. Uiteraard werkt u ook samen met het personeel en met adviseurs. Ieder heeft zijn eigen reden om samen te werken; vaak is het terug te voeren naar financiële voordelen. Toch worden samenwerkingsverbanden verbroken terwijl er wel financieel gewin te behalen is. Wat zou dan de reden van ontbinden zijn ?

 

 

Op basis van praktijkervaring weet ik dat het financiële aspect heel belangrijk gevonden wordt, maar als samenwerkingsverbanden niet optimaal functioneren zijn daar vaak heel andere aspecten de oorzaak van.

Het voorgaande roept een interessante vraag op: "Wat is de oorzaak van een minder optimale samenwerking" Vanuit managementperspectief kan de vraag vertaald worden naar: "Wat zijn de Kritische Succes Factoren (KSF-s) van een goede samenwerking?" Vanuit mediationperspectief zou de vraag gesteld als volgt gesteld kunnen worden: "Begrijpt de ene partij werkelijk wat de ander bedoeld en wordt dat aanvaard ?" Het op een goede manier invulling geven van de KSF-s heeft o.a. een goed financieel resultaat tot gevolg. De praktijk leert dat een goede communicatie daarin heel erg belangrijk is, misschien is het wel de belangrijkste KSF.

Een goede communicatie tussen partijen verloopt gemakkelijker als je jezelf en de ander goed kent. Welke communicatiestijl past het best bij d­e persoon ?

Met iemand die resultaat- en doelgericht, een machtspositie nastreeft, zelfverzekerd, directief, soms wat dominant en zich richt op de grote lijnen zal een andere communicatiestijl vragen dan iemand die punctueel, analyserend, volhardend, vastberaden, systematisch, perfectionistisch, detaillistisch en de voorkeur heeft om alles schriftelijk vast te leggen. Kent u uzelf goed genoeg om te weten wat uw eigen voorkeursstijl is en of u uw stijl in voldoende mate kunt aanpassen aan de persoon waarmee u communiceert ?

Soms is er sprake van vooronderstellingen die een goed overleg belemmeren en bewust of onbewust zaken niet meer besproken worden. (Raadpleeg ANNA: zie de Tip onder aan dit artikel) Als relaties uit elkaar dreigen te lopen is juist het niet (meer) met elkaar communiceren daarvan een belangrijke oorzaak; immers signalen worden vaak wel gegeven, die mogelijk anders overkomen als ze bedoeld zijn.

Als partijen wel met elkaar spreken worden belangen voor elkaar duidelijker en blijkt dat een financieel aspect niet altijd het belangrijkste is. Continuïteit, zekerheid, gemak, kwaliteitsgarantie, arbeidsvreugde zijn vaak ook belangrijke aspecten waar ieder zijn eigen waarde aan toekent en dus voor iedere persoon verschillend kan zijn.

Geeft het bovenstaande inzicht waarom bij u bekende samenwerkingsverbanden niet optimaal lopen of zelfs gestrand zijn ? Mogelijk geeft het inspiratie om uw huidige samenwerkingen eens te analyseren op die aspecten die u zelf belangrijk vindt; opgemerkt dat belangen dynamisch van aard zijn ! Op basis van analyses kan de conclusie getrokken worden dat een bepaalde samenwerking te verbeteren is.

Soms heeft het zijn meerwaarde om derden bij gesprekken te betrekken; immers "twee weten meer dan een".

Met een onafhankelijke neutrale partij kunnen blinde vlekken besproken worden of onderwerpen besproken worden die anders moeilijk bespreekbaar zijn.

Geïnspireerd om samen te werken aan een betere samenwerking ? Persoonlijk wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.

Tip: Raadpleeg ANNA: Altijd Navragen, Nooit Aannemen !

Albert Voet, managementadvies en mediation

contactpersoon van De Bemiddelingsbalie

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!