Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Oplossen van conflicten volgens de juridische weg of.....?

De praktijk leert dat het belangrijk is om het juridisch kader te kennen om geschillen op te lossen. Door goed overleg met elkaar te voeren kunnen conflicten sneller, goedkoper en beter opgelost worden ten opzichte van het volgen van juridische trajecten.

Als partijen zelf met een oplossing komen is het draagvlak groter en zijn er geen "twee verliezer"

Casus:

Nog niet zo lang geleden ben ik als mediator betrokken bij een zakelijk verschil tussen Bert en Paul. Zij spraken vooral over de hoogte van de financiële afwikkeling op basis van de juridische overeenkomst. De oorzaak van de problemen lag vooral in miscommunicatie,tussen Bert en Paul. Bert gaf, om diverse achteraf verklaarbare redenen, niet altijd gehoor aan een klacht of een verbeterpunt aangedragen door Paul. Paul meldde gaf geen signalen meer af omdat er toch niets mee gedaan werd. Doordat kleine problemen niet opgelost werden, werden ze alsmaar groter.

In ons gesprek werden blinde vlekken zichtbaar en besefte ieder zijn rol in het verleden en het effect op de ontstane problemen.

Verder was het voor beide partijen belangrijk dat er naar de toekomst perspectief werd geboden, waarbij het financiële aspect belangrijk was maar ook het imago van beide partijen.

Er werd in gezamenlijk overleg een passende financiële regeling getroffen met een bijpassende overgangsregeling en er werden afspraken gemaakt om imagoschade te beperken. Paul en Bert kwamen ook overeen hoe om te gaan met het concurrentie- en relatiebeding.

Voorgaande afspraken weken in belangrijke mate af dan zij voorheen in de samenwerkingsovereenkomst hadden bepaald; voor deze oplossingen was draagvlak van zowel Bert als Paul.

Inmiddels werken Bert en Paul als onafhankelijke zakenpartners op onderdelen samen.

Alternatieven voor gekozen weg:

Vanwege het feit dat de communicatie tussen partijen niet optimaal was, is gekozen om de gesprekken te laten begeleiden door een derde partij; in dit geval is gekozen voor een geregistreerde mediator als neutrale onafhankelijke partij.

In andere situaties is het krijgen van enkele tips voldoende om tot een oplossing te komen. In andere situaties is een extra stimulans nodig of kunnen partijen gecoacht worden om gesprekken beter te laten verlopen. Advisering met of zonder dwingend advies (arbitrage) wordt ook in de praktijk ingezet. Niet alle casussen zijn mediabel en wordt een uitspraak van een rechter verwacht.

 

Tips voor het oplossen van zakelijke problemen:

  • Overweeg vooraf welke aanpak de meeste kans van slagen heeft en welke partijen het best erbij betrokken kunnen worden.
  • De Bemiddelingsbalie kan u daarin ondersteunen.
  • Stel in overleg met elkaar het probleem en evt. de juridische kaders vast.
  • Stel met elkaar de toekomstige belangen vast.
  • Wees creatief in het bedenken van oplossingen.
  • Voorkom miscommunicatie door oplossingen vast te leggen.

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!