Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Functioneringsgesprekken met mede-vennoten

Functioneringsgesprekken worden veel uitgevoerd. Ervaring leert dat deze gesprekken nuttig zijn en veel informatie opleveren. Maar hoe zit dat bij het voeren functioneringsgesprekken met uw medevennoten ? Zou daar een vergelijkbaar voordeel mee te behalen zijn of zelfs een nog groter voordeel ?

Functioneringsgesprekken met mede-vennoten wordt als lastig ervaren:

Hoe zou dat komen ?

Over het algemeen vinden personen het gemakkelijker om over materiële aspecten van de bedrijfsvoering te praten dan over persoonlijke aspecten.

Persoonlijk functioneren van de medevennoot bespreken kan bij de ander als een oordeel over disfunctioneren over komen of de ene vennoot kan verwachten dat het zo bij de andere vennoot over kan komen.

Met iemand in de hiërarchische lijn het functioneren bespreken is blijkbaar gemakkelijker dan met iemand die een gelijkwaardig niveau heeft in de organisatie.

De motivatie om functioneringsgesprekken met mede-vennoten te voeren kan laag zijn, immers de financiële resultaten kunnen goed zijn en als ze minder goed zijn kan al snel een andere reden als verklaring gevonden worden.

Aanpak functioneringsgesprekken tussen vennoten

Uiteraard kunnen tussen vennoten de gesprekken een op een gevoerd worden. Bij meerdere vennoten komt de vraag naar voren wie de leiding in die gesprekken zou moeten voeren; is dat de voorzitter van het managementteam of zou het beter zijn als iemand anders dat zou doen ? Het kan ook een afweging zijn om het functioneren van het managementteam aan de orde te stellen, waarbij een onafhankelijke derde een bijdrage in levert. Deze aanpak kan gecombineerd worden met het vooraf voeren van individuele gesprekken van vennoten met een onafhankelijke begeleider. Naast de onafhankelijkheid kan de deskundigheid van die persoon benut worden en worden blinde vlekken in het functioneren van het managementteam en vennoten zichtbaar gemaakt. Er kan dan op oorspronkelijke blinde vlekken gemanaged worden, zodat het managementteam en daarmee de vennoten beter functioneren. Als een managementteam beter functioneert zal dat gevolgen hebben voor de totale organisatie; er is dan sprake van een hefboomeffect en dus van een nog groter effect !

Tips:

  • Streef ernaar om de inhoud van functioneringsgesprekken vergelijkbaar te maken met andere functioneringsgesprekken binnen de organisatie.
  • Overweeg om die functioneringsgesprekken te combineren met bespreking van het functioneren van het totale managementteam.
  • Overweeg om een onafhankelijke en neutrale derde partij bij de aanpak te betrekken.
  • Wees bewust welke gevolgen de aanpak kan hebben en maak daarbij onderscheid tussen de korte en de lange termijn.
  • Als de aanpak ingezet wordt, maak het dan ook af.
  • Wees eerlijk en oprecht en maak gebruik van een bij de situatie en personen passende communicatiestijl toe.

Geïnspireerd om het eerstvolgende functioneringsgesprek met uw medevennoot of mede-vennoten te voeren?

Interesse? Neem dan contact op voor een adviesgesprek

Ik zie uw reactie graag tegemoet,

Albert Voet, managementadvies en mediation.

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!