Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Familiestatuut maken ? : begin op tijd !Binnen het familiesysteem zijn verschillende posities te onderscheiden

In een familiestatuut worden zaken geregeld, die u bij leven binnen een familiebedrijf belangrijk vindt. In een familiestatuut worden afspraken die het bedrijf en de relatie tot de familie vastgelegd. Verschillende belangen van familieleden en hun onderlinge relatie en hun relatie tot het bedrijf worden op elkaar afgestemd. Ook wordt vaak geanticipeerd op onverwachte (persoonlijke) gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, zakelijke calamiteiten, echtscheiding en overige bijzondere gebeurtenissen.

Meerder posities binnen een familiebedrijf

Het komen tot afspraken kan binnen de familie complex zijn omdat er meerdere personen bij betrokken zijn die ook nog verschillende posities binnen de familie of bedrijf kunnen hebben. Mogelijk hebben zij ook verschillende zienswijzen die wel of niet emotioneel beïnvloed worden. Het nevenstaande overzicht geeft meer zicht in de te onderscheiden posities.

De positie waarbij een familielid als eigenaar de directie van het familiebedrijf voert kan voor een belangstellende het meest ideale zijn als er sprake is van slechts een opvolger. Maar wat als er meerdere gegadigden zijn of als de huidige directeur-eigenaar twijfels heeft over de kwaliteiten van die ene persoon ? Hoe moet omgegaan worden met de belangen van kinderen die niet werkzaam zijn binnen het familiebedrijf en welke invloed heeft "de koude kant"? Hoe ziet uw eigen toekomst als directeur-eigenaar eruit en hoe belangrijk worden de familierelaties gevoeld ?

 

Financiering van een familiebedrijf

Een specifiek vraagstuk kan ontstaan als het bedrijf niet gesplitst kan worden en de financiering van de overnamesom lastig wordt, ondanks dat over de hoogte van de overnamesom al onderlinge afspraken gemaakt zijn? Wordt dan de overnamesom verder naar beneden bijgesteld of krijgen andere familieleden de positie van aandeelhouder en wil dat iedereen? Welke zeggenschap krijgen ze dan en verkrijgen ze die op basis van kwaliteiten of op basis van het feit dat ze familielid zijn ?

Bij steeds grotere bedrijven worden er door de financiers andere eisen gesteld aan de kwaliteiten van de bedrijfshoofden. Is dat ook het geval als de financiers familieleden zijn of gelden er dan andere regels ? Wordt de zienswijze op die regels beïnvloed door de positie die iemand binnen het familiebedrijf heeft zoals in het schema aangegeven ?

 

Overleg binnen een familiebedrijf

Goed overleg binnen de familie is gezien voorgaande aspecten cruciaal, waarbij het belangrijk is om niet alleen de overeenkomstige belangen, maar ook de tegenstrijdige belangen goed te kennen en met elkaar te bespreken. Inzicht vanuit welke positie iemand het gesprek voert is belangrijk maar ook het onderkennen van rolconflicten waarbij vrijwel zeker sprake zal zijn.

Een onafhankelijke, neutrale deskundige partij kan daarbij een goede bijdrage leveren. Uw huidige accountant is misschien het eerste aanspreekpunt, maar wordt die door alle partijen wel als onafhankelijk en neutraal gezien ? Een businessmediator kan een perfecte invulling geven om te komen tot een voor de situatie passend familiestatuut. Begin hiermee op tijd, zodat er voldoende gelegenheid is om de juiste stappen te zetten om een familiebedrijf te continueren bij onverwachte gebeurtenissen.

 

TIPS over het opstellen van een familiestatuut:

  • Begin op tijd, dus nu !
  • Analyseer persoonlijke situatie aan de hand van het model "het familiesysteem"
  • Overleg met meest betrokken partij hoe zaken aan te pakken.
  • Overweeg om een onafhankelijke en deskundige derde partij erbij te betrekken.
  • Stel traject vast dat er een familiestatuut moet liggen.
  • Hou het praktisch en toepasbaar voor de persoonlijke situatie.

Interesse in een vrijblijvend gesprek over het opstellen van een familiestatuut ? Als er meerdere belangstellenden zijn wil ik een workshop organiseren over dit onderwerp. Geef in uw reactie uw belangstelling over een workshop of een individueel gesprek.

 

Interesse ? Neem dan contact op over een adviesgesprek

 

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!