Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

 

 

 

 

Tips over het verhogen van het samenwerkingsresultaat:

 

  1. Wees bewust van welke managementstijl uw voorkeur heeft.
  2. Analyseer uw persoonlijk profiel.
  3. Wees bewust welke communicatiestijl u bij voorkeur toepast.
  4. Maak inzichtelijk welk persoonlijk profiel de ander heeft.
  5. Pas uw stijl aan de voorkeur van de ander aan.
  6. Laat u verrassen door het positieve effect op het samenwerkingsresultaat.

 

 

 

 

 

Interesse in een vrijblijvend gesprek over het verhogen van het samenwerkingsresultaat ?

Iedereen is uniek:

Ieder persoon is anders en iedere ondernemer heeft zijn eigen voorkeur in het toepassen van een managementstijl. Het is goed om stil te staan welke stijl het best bij uw personeelsleden of samenwerkingspartners past. Uw stijl heeft invloed op het bereiken van uw persoonlijke doelen en bedrijfsresultaten, maar is het wel zo gemakkelijk om uw stijl aan te passen?

 

Verschillende managementstijlen:

Als we uitgaan van de mate van sturing en ondersteuning, de kwalificaties die bij leiderschap horen, kunnen wij op hoofdlijnen de volgende stijlen onderscheiden: ondersteunen, overtuigen, participeren en delegeren. In bepaalde situaties is het vanzelfsprekend om bepaalde stijlen toe te passen. Een brandweercommandant past de instruerende stijl toe, want er is immers geen tijd voor discussie. Een ondernemer die meerdere locaties exploiteert, hanteert een vorm van delegeren om de aansturing beheersbaar te maken.

 

Flexibel toepassen van managementstijlen:

Afhankelijk van de omstandigheden is het nuttig om flexibel te zijn en verschillende stijlen toe te passen om het doel te bereiken, maar is dat wel zo gemakkelijk? Dit raakt immers ook uw persoonlijk profiel. U heeft uw eigen (voorkeur)stijl, maar uw medewerker heeft ook een voorkeur waarmee hij aangestuurd wil worden. Dit vraagt inzicht in persoonlijke profielen, waarbij het belangrijk is om in eerste instantie uzelf goed te kennen.

 

Inzicht in persoonlijke profielen:

Hiervoor kunnen verschillende analysemogelijkheden worden toegepast. Zoals de mogelijkheden die Thomas International biedt waarvan ik gebruik maak. Het geeft snel inzicht en is direct praktisch toepasbaar. In deze methode worden vier profielfactoren onderscheiden: Dominantie (D), Invloed (I), Stabiliteit (S) en Conformiteit (C). De indeling heeft te maken met enkele cruciale factoren: is iemand actief of reactief van aard en benadert iemand vraagstukken rationeel of sociaal emotioneel?

 

Ideaal is dat u als leidinggevende inzicht heeft in alle belangrijke aspecten, waardoor u uzelf volledig aan kunt passen aan de voorkomende situatie. Dit blijkt in de praktijk niet het geval te zijn, waardoor samenwerkingen minder optimaal kunnen verlopen. De uiterste vorm is dat ruzie samenwerkingen verbreekt met alle nadelen van dien: het kost veel geld en is niet bevorderlijk voor de werksfeer. Zulke situaties zijn te voorkomen. De motivatie om hierin preventieve stappen te zetten, kan voortkomen uit rationele of sociaal emotionele beweegredenen. Ook dat is persoonsgebonden.

 

Een praktijkvoorbeeld:

Stel dat u taken onder twee personen in een managementteam wilt verdelen, uitgaande van vergelijkbare inhoudelijke kennis. U wilt ook rekening houden met de volgende persoonlijke kenmerken en kernwoorden. Persoon A is daadkrachtig, competitief, assertief, sturend, overredend en spraakzaam. Persoon B: systematisch, accuraat, logisch, betrouwbaar, volhardend en welwillend. Stel dat uw eigen persoonlijke profiel het meest overeen komt met het profiel van persoon A. In optimale vorm houdt u met de persoonlijke kenmerken rekening met de verantwoordelijkheden. Een passende verdeling van taken en verantwoordelijkheden is belangrijk, maar op welke wijze communiceert u dat? Ook hier communiceert u in ideale vorm met persoon A heel anders dan met persoon B. De crux is: bent u in staat om sturing te geven om persoon A, persoon B en uzelf optimaal met elkaar te laten samenwerken, zodat de arbeidsvreugde en het arbeidsrendement maximaal is? Als dit niet 100 procent is, ontstaat als het ware een samenwerkingsverlies.

 

Om bij stil te staan:

Wilt u het samenwerkingsverlies voorkomen en heeft u voldoende inzicht in uw persoonlijk profiel en dat van de ander om uw stijl aan te kunnen passen? Goed om uw gedachten daar over te laten gaan.

 

Interesse in een vrijblijvend gesprek over het verbeteren van het samenwerkingsresultaat ?

 

 

Albert Voet, managementadvies en businessmediation

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!