Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

 

 

 

TIPS over: “werk niet hard, maar SMART”

  • analyseer waar uw persoonlijke kwaliteiten liggen.
  • pas uw persoonlijke doelstellingen en de doelstellingen van anderen daar op aan.
  • Pas het “SMARTIE-principe” toe.
  • Pas het principe toe op zowel persoonlijke- als bedrijfsdoelstellingen.
  • Evalueer uw ervaringen over HARD en/of SMART werken.

 

Interesse in een vrijblijvend gesprek over het SMARTIE principe ?

 

 

Is hard werken wel altijd nodig ?

Hard werken is op zich niets mis mee, maar is dat altijd nodig om uw ambities waar te maken ? Als u ervoor zorgt dat uw doelstellingen goed bij u passen, hoeft u zich minder in te spannen en zult u een lagere werkdruk ervaren. Dit geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen waar u mee samenwerkt. In dit artikel leest u hoe dat aan te pakken.

 

SMARTIE principe: een extra hulpmiddel

Allereerst is het belangrijk om voor uzelf scherp te krijgen welke doelstellingen u wilt bereiken; dit kunnen zowel bedrijfs- als persoonlijke doelstellingen zijn. Hiervoor kunt u het bekende SMART principe goed toepassen; in de praktijk gebruik ik vaak het SMARTIE principe; dit staat voor Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Realistisch, Tijdsgebonden, Inspirerend en Energieleverend.

Het voorgaande betekent dat als u de doelstellingen meetbaar maakt, deze ook kunt evalueren en volgen. Uiteraard moeten ze ook realistisch zijn zodat betrokken personen voldoende gemotiveerd blijven. Wellicht nóg belangrijker is om de de activiteiten voor personen Inspirerend en Energieleverend te maken; het zal dan minder moeite kosten om voor de volle 100 % te gaan ! De vertaling van SMARTIE doelstellingen naar SMARTIE activiteiten is belangrijk om inzicht te krijgen of binnen de beschikbare tijd de acties uitgevoerd kunnen worden. Een extra stimulans in de motivatie en betrokkenheid krijgt u als de uit te voeren acties bij de juiste personen passen. Invulling van “de juiste man op de juiste plaats” is hierbij belangrijk. Hard werken wordt dan niet altijd als zodanig ervaren terwijl de doelstellingen wel gerealiseerd worden.

 

Toepassing principe voor het interne en het externe team.

Het is zinvol om niet alleen het SMARTIE principe toe te passen bij uzelf, maar binnen de totale onderneming. Ik maak hier onderscheid tussen het interne team bestaande uit o.a. personeel en het externe team dat bestaat uit voorlichters en externe adviseurs. Belangrijk is om van de bedrijfsdoelstellingen, teamdoelstellingen te maken en de vertaling te maken naar individuele doelstellingen. Immers personen maken deel uit van het totale team omdat ze een meerwaarde dienen te leveren bij het realiseren van de resultaten. Dit betekent dat het SMARTIE principe voor iedereen zou moeten gelden; een gevolg is dat het zinvol is om kritisch naar de samenstelling van een team te kijken; uw bedrijfsdoelstellingen zijn toch ook dynamisch ? Hoe vaak beoordeelt u heel concreet wat de bijdrage van een intern of extern teamlid is geweest en wat die naar de toekomst zou moeten zijn ? Wellicht voert u al voortgangs- of functioneringsgesprekken met uw personeel en leden van het managementteam maar doet u dat ook bij uw externe adviseurs ? Het SMARTIE principe kan u daarbij goed gebruiken.

 

SMARTIE-principe niet alleen voor financiële doelstellingen

Voor profit organisaties, maar ook steeds meer voor non-profit organisaties wordt er een link gelegd naar financiële doelstellingen. Financiële resultaten zijn gevolgen van activiteiten die eerder plaats vinden. Persoonlijk gebruik ik een analyse en sturingsmodel, waarbij een oorzaak- gevolg relatie duidelijk naar voren komt. In het model zijn een aantal perspectieven benoemd: strategisch, financieel, klanten, intern proces, kennis en innovatie, arbeid en ondernemerschap. Financiële gevolgen zijn uiteindelijk terug te voeren naar u als ondernemer; immers u geeft sturing aan het totale verbeterproces.

Het beschikbaar hebben van financiële en technische kengetallen is in de agrarische sector goed van kwaliteit en daar wordt veel gebruik van gemaakt. De kengetallen kunnen over het algemeen de SMART toets weerstaan. Goed uitgevoerde acties van personen hebben de financiële cijfers tot gevolg; hebben we ook kengetallen beschikbaar van de managers zelf ? Voor de managementaanpak zelf kan ook het SMARTIE principe toegepast worden. Kijkt u kritisch welke activiteiten voor uzelf inspirerend en energieleverend zijn en weet u dat van uw teamleden ? Kan de communicatie tussen teamleden verbeterd worden en hoe kan het samenwerkingsresultaat verbeterd worden ? Hoe volgt u de persoonlijke ontwikkelingen en individuele rendementsontwikkelingen ? Kunnen activiteiten effectiever en efficiënter uitgevoerd worden ? Waarom behaalt u in de branche niet de 10 % beste resultaten en maakt u gebruik van een juiste teamsamenstelling ? Hoe vergroot u de motivatie en loyaliteit van het team ? Hoe kunt u sneller taken delegeren ? Vragen die uiteindelijk terug te voeren zijn naar het management-perspectief van de onderneming.

Het SMARTIE principe kan daarin goed gebruikt worden zodat u “niet hard maar SMART werkt”.

 

Interesse in een vrijblijvend gesprek over het SMARTIE principe ?

 

 

Albert Voet, managementadvies en mediation

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!