Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

 

TIPS over als er twee vechten.........heeft ieder daar een rol in...

 

  • Leg niet de focus op de schuldvraag.
  • Richt op toekomstige oplossingen.
  • Maak ieders positie duidelijk aan de hand van het bijgaand plaatje.
  • Maak naar elkaar de wensen en belangen duidelijk.
  • Wissel mogelijke oplossingen met elkaar uit.
  • Betrek tijdig een onafhankelijke gesprekspartner erbij als dat zinvol is.

 

Interesse in een oriënterend gesprek ?

 

Wie is het meest schuldig ?

 

Het gezegde “als er twee vechten, hebben er twee schuld” wordt vaak uitgesproken. Mijn ervaring als mediator is dat het onderzoeken wie “het meest schuld is” er niet ertoe bijdraagt om samen tot een oplossing te komen en juist de situatie verslechterd.

Als er twee vechten....... heeft ieder een rol; zowel in het verleden, maar vooral om in de toekomst om samen tot een oplossing te komen. Uit het plaatje blijkt dat rollen c.q. posities te onderscheiden zijn. Hierbij is onderscheid te maken voor de zorg voor de relatie en voor het resultaat. Het is goed om voor de eigen belangen op te komen, immers als die uitgesproken worden kan er ook rekening mee gehouden worden. Als “omwille van de goede vrede” de neiging er is om maar stil te houden, levert die persoon niet echt een bijdrage om tot een oplossing te komen. Niets zeggen, wil niet zeggen dat er middels non-verbale communicatie geen signalen afgegeven worden !

De wijze waarop zaken met elkaar gesproken wordt, is natuurlijk wel relevant. Een onafhankelijke derde kan daar een zinvolle bijdrage in leveren en de kans van slagen om tot een oplossing te komen, vergroten.

 

Praktijksituatie:

Inmiddels een geruime tijd geleden ben ik bij een gezinsbedrijf betrokken geweest, waarbij de overdracht van het bedrijf een knelpunt was. Moeder herhaalde vaak de volgende mening: “Voor mij is alles goed, als de kinderen maar goed met elkaar overweg kunnen”. De opvolger kwam heel goed voor zichzelf op en wist zijn zakelijke wensen scherp te verwoorden. Een zus van hem gunde hem wel de opvolging van het bedrijf, maar was kritisch over het pensioenniveau van ouders na overdracht.

Als derde partij heb ik het schema gebruikt om voor partijen meer inzicht te geven in ieders rol. Dit inzicht heeft zeker bijgedragen in het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing.

 

Interesse in een oriënterend gesprek ?

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!