Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

 

TIPS om “de lieve vrede te bewaren”

 

  • Analyseer of uzelf of anderen hun belangen niet kenbaar maken.
  • Beoordeel welke voorkeur voor overlegstijl u zelf heeft en anderen hebben.
  • Sta eens stil of het samenwerkingsresultaat met partijen waar u mee samenwerkt nog kan worden verbeterd.
  • Beoordeel welke aanpak het best bij u en uw situatie past.
  • Overweeg om onafhankelijke deskundigen bij het verbeterproces te betrekken.

 

Interesse in een gesprek over de “lieve vrede ?

Ik zeg maar niks om de lieve vrede te bewaren’. Onlangs ben ik bij een situatie betrokken, waar deze uitspraak aan de orde was. Vol overtuiging en met de allerbeste bedoelingen werd er zo gehandeld om ‘de lieve vrede te bewaren’. De betrokkene was zich ervan niet bewust dat juist door zo te handelen het probleem alleen maar groter werd en dat was juist niet de bedoeling.

 

Ontwijkgedrag

Bovenstaand omschreven gedrag kan worden bestempeld als ontwijkgedrag. Natuurlijk is daar wel een oorzaak voor: soms kunnen negatieve ervaringen uit het verleden daar een belangrijke rol in spelen. Eerder moet de vraag naar voren komen, hoe het komt dat de communicatie in het verleden niet goed is verlopen in plaats van stil te zwijgen. Verbaal stilzwijgen met alleen non-verbale signalen die overblijven, is ook een vorm van communicatie. Jammer genoeg kunnen non verbale signalen anders overkomen dan ze zijn bedoeld. ‘Je kunt niet niet communiceren’, is hierbij aan de orde. Belangrijk is om goed te communiceren.

 

Verschillende overlegstijlen:

In hoofdlijnen zijn verschillende overlegstijlen te onderscheiden, waarbij een relatie wordt gelegd tussen ‘zorg voor eigen resultaat’ en ‘zorg voor resultaat van anderen en de relatie’. Ontwijkgedrag is een overlegstijl, waarbij in feite op beide aspecten niet echt hoog wordt gescoord. Iemand die vooral voor zijn eigen resultaat gaat, is aan het ‘forceren’. Iemand die vooral voor het resultaat van anderen gaat, is zich aan het ‘aanpassen’. Een combinatie van beide factoren wordt aangegeven als ‘compromis sluiten’. Het meest ideale, waarbij zowel het eigen resultaat als dat van anderen hoog scoort, wordt aangegeven als ‘samenwerken’.

 

Wat is het meest optimale ?

Het voorgaande betekent dat iemand die stilzwijgt geen optimale bijdrage geeft om ‘de lieve vrede te bewaren’. Ook iemand die alleen voor zichzelf opkomt levert niet de meest optimale bijdrage, net als diegenen die altijd toegeven. In de praktijk wordt iemand die zijn eigen belangen kenbaar maakt, kritischer beoordeeld dan iemand die toegeeft of stilzwijgt.

 

Om tot een optimale samenwerking te komen, is dat dus niet altijd terecht. Kritische beoordelingen worden niet altijd uitgesproken. De signalen worden echter vaak wel afgegeven of worden anders geïnterpreteerd dan ze zijn bedoeld. Op die manier hebben zowel direct als indirect betrokkenen invloed op een conflict, escalatie van een conflict of zelfs op het voorkòmen van een conflict. ‘Zwijgen is goud’ is niet altijd aan de orde om de lieve vrede te bewaren, immers ‘uitzonderingen bevestigen de regel’.

 

Maak kwesties bespreekbaar !

Mogelijk bent u door het voorgaande geïnspireerd om een bepaalde situatie bespreekbaar te maken. Dit kan een situatie zijn binnen de familie, met personeel, of met de omgeving als het om een vergunningaanvraag betreft. De vraag komt dan snel naar voren hoe dat het best kan worden aangepakt. Immers, u wilt niet in een valkuil lopen of de situatie verergeren. Het is dan belangrijk om goed stil te staan waarom de communicatie in het verleden niet goed is gelopen, wetende dat u daar zelf een partij in bent.

 

Blinde vlekken in communicatie

In de bedrijfsvoering kunnen blinde vlekken ontstaan, maar in de communicatie ook. Voor het zichtbaar krijgen van blinde vlekken heeft u anderen nodig, anders zijn het geen blinde vlekken.

 

Interesse in een gesprek over de “lieve vrede ?

 

Albert Voet, managementadvies en business-mediation

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!