Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Gemeenschappelijke belangen centraal

 

Binnen de agrarische sector wordt veel samengewerkt, waarbij het realiseren van financieel voordeel leidend is. De ondernemer,

de financier en ook de crediteuren hebben belang bij continuïteit van het bedrijf. Juist de agrarische sector staat voor uitdagende financiële vraagstukken die alleen opgelost kunnen worden door het gezamenlijk belang; de continuïteit, centraal te stellen. Welke uitdagingen wij zien en welke aanpak wij hanteren, leest u in het vervolg.

 

 

Interesse om samen met de initiatiefnemers een begeleidend team te vormen ?

Ervaringen vanuit de praktijk

Piet Bruisten, financieringsspecialist en Albert Voet, managementadvies en mediation hebben de volgende ervaringen specifiek bij financieringenvraagstukken in de praktijk opgedaan:

 • De intentie van de samenwerking tussen financier en ondernemer is om wederzijds voordeel te behalen. Die samenwerking loopt goed als voordelen gerealiseerd en afspraken nagekomen worden.
 • Als afspraken, door wat voor oorzaken dan ook, niet nagekomen kunnen worden, wordt dit niet altijd pro-actief door ondernemer gemeld. Passende maatregelen om de afspraken alsnog na te komen, worden meermaals te laat getroffen.
 • Als de financier achteraf geconfronteerd wordt met de problemen worden soms maatregelen getroffen die weinig draagvlak bij de ondernemer ondervinden.
 • Tegenstrijdige belangen krijgen de overhand ten opzichte van gemeenschappelijke belangen: er wordt meer tegen elkaar gewerkt dan met elkaar.
 • Ingenomen posities en standpunten verharden als partijen specialisten inschakelen die eenzijdige belangen behartigen.
 • Het door de ondernemer of financier inschakelen van een onafhankelijke bemiddelaar of financieringsspecialist kan er toe leiden dat er naar een constructieve oplossing gezocht wordt.
 • Betere oplossingen worden gevonden, als er sprake is van een goede samenwerking tussen partijen en begrip voor elkaars standpunten, ook al is het vraagstuk lastig.

 

Hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk van gemeenschappelijke en tegenstrijdige belangen.

Gemeenschappelijke belangen:

Te realiseren winsten middels geldlening.

Actuele informatie over het resultaat van de investering

Inzicht in risicoprofiel van de schuldenaar

Volledige transparante communicatie

Vertrouwen in elkaar dat complexe vraagstukken samen opgelost worden

Tegenstrijdige belangen:

De vergoeding voor de financiering

Ontwikkelingen (bv. Marktomstandigheden) kunnen invloed hebben op gemaakte afspraken.

Veranderend beleid en wisselende contactpersonen

Selectieve communicatie

Als vertrouwen in elkaar ontbreekt, zijn complexe vraagstukken lastig op te lossen.

 

Tijdig ingrijpen

Een goede samenwerking, ook op financieel gebied, is dynamisch van aard en vraagt wederzijdse inspanningen en vertrouwen.

Regelmatig contact met elkaar hebben om de ontwikkelingen te bespreken is een

logisch gevolg hiervan. Het voorkomt dat partijen voor voldongen feiten komen te staan en vervolgens tegenstrijdige standpunten innemen.

Iedere partij kan tijdig actie ondernemen om te voorkomen dat het te laat is.

 

Voordelen van tijdig de juiste actie ondernemen:

 • Zowel gemeenschappelijke als tegenstrijdige belangen worden voor zowel de korte als de lange termijn bespreekbaar.
 • Middels overleg kunnen nadelen beperkt en kosten gereduceerd worden
 • Door tot gedragen keuzes te komen, wordt perspectief geboden
 • Blinde vlekken worden kleiner door externe deskundigen erbij te betrekken
 • Een goede relatie kan behouden blijven en wordt imagoschade nihil of beperkt

 

Het voorgaande betekent dat begeleiding door onafhankelijke specialisten beter tot een door partijen gedragen oplossing gekomen wordt.

 

Interesse om samen met de initiatiefnemers een begeleidend team te vormen?

 

Voor meer informatie of interesse neem dan contact op!

 

Albert Voet

AgriMediator

06-51394504

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Piet Bruisten

Financieringsspecialist

06-23195493

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!