Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

 

"Focus op kosten haalt de kwaliteit naar beneden,
 focus op kwaliteit haalt de kosten naar beneden"

 

TIPS om kosten van een arbeidsconflict te beperken

 

  • Organiseer dat u signalen over samenwerkingsresultaten tijdig beschikbaar hebt.
  • Denk vooraf goed na hoe u signalen het best kunt bespreken.
  • Bespreek de signalen met betrokkenen en maak in overleg vervolgafspraken concreet.
  • Neem conflictmanagement integraal op in de bedrijfsvoering en verlaag daarmee de kosten en verhoog de opbrengsten.
  • Bij lastig te bespreken onderwerpen overweeg om een onafhankelijke derde erbij te halen.

 

 

Interesse voor een orienterend gesprek over dit onderwerp ?

 

 

 

Kost een arbeidsconflict 50.000 euro? In eerste instantie kunt u denken dat dit bedrag fictief is en de werkelijkheid niet benaderd. Als we het nader bekijken, worden echter veel zaken inzichtelijk, waar een bedrag aan kan worden gekoppeld. Analyse van de kosten is belangrijk, maar nog belangrijker is wat u kunt doen om ze te voorkomen.
 

Materiële en immateriële kosten bij een arbeidsconflict:

Uit onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële kosten, de “harde en zachte kosten”. De laatste zijn er wel, maar zijn soms wat lastig concreet te becijferen. Wat kost het als u met conflicten bezig bent en niet bezig kunt zijn met bedrijfsontwikkeling en eventueel tot minder op tijd genomen goede besluiten komt? Wat is de schade als door arbeidsconflicten het imago van uw bedrijf verslechterd ? Wat kost een verminderde arbeidsvreugde ?
De materiële schadeposten binnen uw bedrijf zijn in principe wel te becijferen. Al snel wordt dan gedacht aan de verzuimkosten, verminderde productiviteit door informeel overleg tussen werknemers, verspilde tijd en de tijd die uzelf of managers met het probleem bezig zijn. Aan medische kosten en verzekeringen, de kosten van mogelijke sabotage en diefstal denkt u mogelijk minder snel, maar kunnen hierin behoorlijk oplopen.
Als u tot een situatie komt dat derden erbij worden betrokken, zoals een advocaat en tot een afkoopbedrag wordt besloten, dan lopen de kosten nog verder op. Als uiteindelijk die persoon de organisatie verlaat, verdwijnt daarmee ook ervaring.
Werving en selectie van een nieuwe medewerker kost tijd en geld; als u daarop bezuinigt kost het later misschien nog meer geld. Na selectie kost het inwerken ook de nodige tijd en geld. Wat zijn de financiële gevolgen als iemand naar verloop van tijd toch niet aan de verwachtingen voldoet ?
 

Wees er tijdig bij !

Uit onderzoek blijkt dat de verzuimkosten en de exitkosten meer dan 90 procent van de directe kosten uitmaken. Verder blijkt dat de conflictkosten fors oplopen naarmate het conflict langer duurt. Na een conflict verlaat meer dan 60 procent van de medewerkers de organisatie. Verder is onderzocht dat de kosten bij vertrek van een medewerker bij een conflictsituatie het tienvoudige hoger zijn, dan in situaties die gericht zijn op herstel van de relatie, waarbij een onafhankelijke derde partij zoals een mediator bij betrokken is.
 

Signaleer en neem actie

Vroegtijdig actie ondernemen om de relatie te herstellen, kan veel ergernis voorkomen en veel kosten besparen. Uiteraard kan iedere betrokkene zelf het initiatief hiervoor nemen !
Voor organisaties is het belangrijk om inzicht in kengetallen en overige signalen te hebben; die gegevens geven aanleiding om hiervoor beleid te maken. Het integraal opnemen van conflictmanagement binnen organisaties, is een manier om op een preventieve manier het bedrijf verder te ontwikkelen, de kosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen. De opbrengsten kunnen vertaald worden naar een hoger arbeidsrendement en arbeidsvreugde.

 

Interesse in een oriënterend gesprek over dit onderwerp ?

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!