Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Hoe uw blinde vlek in het bedrijf te verkleinen

Voelt u zich wel eens eenzaam aan de top? De belevingen zijn heel persoonlijk. Het gevoel kan zijn dat u binnen de branche topresultaten weet te halen. Het kan ook zijn dat u zich als enige aan de top van de onderneming voelt staan. Tussen deze twee belevingen bestaan wel verbanden, waar ik er een van uit wil lichten: "de blinde vlek". In de praktijk noem ik wel eens het volgende: "Iedere ondernemer heeft zijn blinde vlek, als wordt dat ontkend, heb ik er alvast een geanalyseerd."De vraag is hoe u daarmee omgaat. En op welke wijze u die blinde vlek kan verkleinen. In de praktijk is in dit verband de rol van een technisch adviseur bekend: hij geeft u vooral feedback over zaken die u mogelijk nog niet zijn opgevallen of waar u nog geen adequate structurele actie op gezet heeft.

In dit verband is het belangrijk om niet alleen curatieve maatregelen te nemen, maar ook structurele preventieve acties uit te zetten. De feedback kan door u ook anders worden gevraagd: waarom bereiken we nog steeds niet de topresultaten die we voor ogen hadden? Kan het zijn dat de adviseur en u samen een blinde vlek hebben?

Een belangrijke vraag hierin is of blinde vlekken kunnen worden verkleind. Hiervoor eerst een nadere toelichting over de blinde vlek, voor insiders: het Johari venster. De volgende gebieden zijn hierin te onderscheiden: 1. Bekend bij jezelf, bekend bij anderen (de open ruimte), 2. Bekend bij jezelf, onbekend bij anderen (het verborgen gebied), 3. Onbekend bij jezelf, bekend bij anderen (de blinde vlek) en 4. Onbekend bij jezelf, onbekend bij anderen (het onbekende gebied).

Het aanpakken van de blinde vlek is er uiteraard op gericht om punt 1 te vergroten: voor een zo'n groot mogelijke kennisruimte waarbinnen kan worden gemanaged om bijvoorbeeld topresultaten te halen. Bij punt 2 kan het verborgen gebied worden verkleind door een open communicatie met de omgeving. Het gezegde "onvolledige informatie geeft onvolledig advies" spreekt hier voor zich.

Bij punt 3 kan de blinde vlek worden verkleind door feedback bij anderen te vragen over uw persoonlijk functioneren, de zogeheten 360 graden feedback. En bij punt 4 kan het onbekende gebied worden verkleind door de groep anderen uit te breiden met mensen die wel kennis van de gevraagde zaken hebben.

Het voorgaande betekent dus dat u zelf sturing kunt geven om uw blinde vlek te verkleinen en zo dus de open (management)ruimte kunt vergroten. In de praktijk kunt u niet alleen feedback vragen over de gerealiseerde technisch en financiële resultaten, maar ook over uw persoonlijk functioneren die dat resultaat tot gevolg hebben. Iedereen heeft blinde vlekken, maar ook (begeleidende) teams hebben dat.

Een voorbeeld uit de praktijk: de oorzaak van een hardnekkig verondersteld knelpunt bij de gezondheid van een veestapel kon niet worden achterhaald. Diverse deskundigen op veterinair gebied werden ingezet. Na jarenlang van alles geprobeerd te hebben, is door de inzet van een "externe deskundige" het probleem gevonden in de voeding. Er werd verondersteld dat volgens een vastgesteld programma werd gevoerd. De praktijk bleek anders te zijn. Een blinde vlek werd door anderen gevonden.

Of: een ondernemer weet perfecte resultaten te behalen: hij heeft zijn netwerk met dat doel samengesteld. Hijzelf en het begeleidend team hadden voor een deel stil gestaan bij calamiteiten, zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid. Uiteraard waren er wel overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en een testament opgesteld. Een ondernemerstestament en een levenstestament was nog nooit bij stil gestaan. Iemand buiten het bestaande netwerk wees de ondernemer daar op.

Job-rotation, waarbij medewerkers tijdelijk op andere bedrijven werken, levert vaak inspirerende resultaten op.

 

Albert Voet
Managementadvies en mediation

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!