Blinde vlekken

Verklein blinde vlekken op basis van het Johari venster

Verklein uw blinde vlek en vergroot het gebied waar u op kunt managen !

 

 

Blinde vlekken kunt u verkleinen doordat anderen u feedback of TIPS geven. Hierdoor kunt u verbeteringen direct doorvoeren.

 

Klik op  "TIPS van Albert Voet" als u die wilt ontvangen.

 

 

 

 

Overzicht verschenen artikelen:

Sturen op arbeidsrendement of op arbeidsvreugde ?

Organisaties die winstgedreven zijn, sturen op arbeidsrendement. Dat is logisch en verklaarbaar. Immers, het is een van de voorwaarden om ook op lange termijn inkomen uit het bedrijf te blijven halen. Een batig saldo is tenslotte een van de drie fameuze P's: People, Planet, Profit (vrij vertaald mensen, milieu, winst). Hierbij is het de uitdaging om deze drie waarden in evenwicht te hebben om op lange termijn te kunnen blijven ondernemen.

 

Maar hoe kunnen we deze relatie met People en Profit managen? Veel tijd, geld en energie wordt gestoken om de financiële en technische kengetallen binnen een onderneming inzichtelijk te krijgen. Met het saldo per eenheid kan een relatie gelegd worden naar de technische resultaten, maar een ondernemer krijgt dan nog geen volledig financieel inzicht. De arbeidskosten zijn immers niet in het saldo opgenomen. Uiteraard kunnen de arbeidskosten per eenheid product inzichtelijk worden gemaakt.

 

De kengetallen zijn echter allemaal het resultaat en dus een gevolg van de ingezette arbeid. Hier inzicht in krijgen kan bijvoorbeeld met het oorzaak-gevolg principe, dat ik in de praktijk vaak gebruik in een analyse en sturingsmodel. In deze opzet zijn een zeven te onderscheiden perspectieven opgenomen, waarvan ik er in dit verband een viertal nader toelicht.

Ten eerste is dat het perspectief Intern proces. Hierbij is vaktechniek een belangrijk onderdeel om optimale technische resultaten te kunnen halen. Effectiviteit en efficiency zijn hierbij belangrijke aspecten.

Het tweede perspectief is Kennis en innovatie. Om het interne productieproces optimaal te laten verlopen, is inzicht in technische kengetallen belangrijk. Bovendien is het cruciaal om nieuwe productiemethodes tijdig toe te passen in het streven naar optimalisatie.

Arbeid is het derde perspectief, want om dat de juiste activiteiten tijdig en goed uit te voeren is arbeid nodig. Kennis, kunde en motivatie zijn daarbij belangrijke factoren.

Tot slot is er het perspectief ondernemerschap. Om de arbeid effectief en efficiënt in te zetten, is sturing nodig. Dit vraagt inzicht, vaardigheden en ervaring van u. Als leidinggevende geeft u sturing binnen het perspectief arbeid, vervolgens op kennis en innovatie en daarna op het interne proces met als doel uiteindelijk goede financiële resultaten te boeken. U brengt de onderdelen met elkaar in verband, waarbij het oorzaak-gevolg principe mogelijk onbewust wordt toegepast.

Vanuit dit principe geredeneerd, samen met de relatie tussen vreugde en rendement in arbeid, is het dus cruciaal om te sturen op arbeidsvreugde. Evenveel of wellicht nog meer aandacht besteden aan arbeidsvreugde dan aan financiële kengetallen heeft zeker waarde. Laatst hoorde ik van een ondernemer: als het personeel met plezier werkt, volgen de resultaten vanzelf.

Het verkrijgen van financiële kengetallen is in de praktijk behoorlijk ontwikkeld. Ik denk hierbij aan financiële  kengetallen per bedrijf, per bedrijfsonderdeel, per stal of oppervlakte, per dier, per vierkante meter of per ingezet uur. In sommige situaties zijn op nog meer detailniveau financiële  kengetallen te analyseren. Maar hoe zit het met het zicht op arbeidsvreugde-kenmerken?

De motivatie, loyaliteit, ambitie, leergierigheid, ziekteverzuim, enzovoort kunnen van belang zijn. Maar in welke mate maakt u die concreet en op welke manier geeft u sturing aan ontwikkelingen hierin en hoe volgt u die? Welke stappen zijn nodig om de arbeidsvreugde van uzelf en van het personeel op een hoger niveau te krijgen? En op welke manier weet en meet u dat, zodat u de ontwikkelingen kunt volgen en kunt bespreken?

Uiteraard is het belangrijk inzicht te hebben in financiële resultaten. Mijn praktijkervaring is dat met het sturen op arbeidsvreugde sneller, effectiever en efficiënter financiële resultaten worden bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat een 10 procent hogere arbeidsvreugde, meer dan 10 procent arbeidsrendement oplevert.

Sturing op arbeidsvreugde worden capaciteiten en ambities van personen beter benut, wat gevolgen heeft voor de arbeidsvreugde en daarmee op arbeidsrendement. Er zijn mogelijkheden om het niveau en ontwikkelingen van arbeidsvreugde concreet en objectief te maken, zodat u daar gericht op kunt sturen. Managen op arbeidsvreugde is een belangrijke manier om financiële resultaten sneller te realiseren.

Bent u geïnspireerd om een vrijblijvend gesprek over dit onderwerp met mij te hebben ?  Klik dan HIER.

Albert Voet, managementadvies en mediation.

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!