Agrarische mediation helpt binnen de agrarische sector om conflicten rondom samenwerking, bedrijfsoverdracht, erfenissen en knelpunten bij uitbreidingsvergunningen op te lossen.Neutrale en onafhankelijke agrarische mediation

De agrarische sector is een branche met een eigen cultuur en taal. Hiervoor is het belangrijk dat een neutrale en onafhankelijke partij die cultuur begrijpt en die taal spreekt; voorwaarden om een agrarische mediation goed uit te voeren.

 

Conflicten binnen de agrarische sector:

  • De samenwerking binnen het familiebedrijf loopt niet optimaal.
  • Verschil van inzicht bij de bedrijfsoverdracht.
  • Vennoten hebben geen gelijkluidende visie over de toekomst.
  • Vennoten willen hun samenwerking op een passende manier beëindigen.
  • Er is een geschil tussen leverancier en ondernemer en we willen de samenwerking in de toekomst graag voortzetten.
  • Onze buren hebben bezwaar gemaakt op onze uitbreidingsvergunning.
  • Familiekwesties rond erfenissen.

 

Agrarische mediation

Op basis van ervaring weet ik dat mediation in de agrarische sector anders kan zijn dan in andere sectoren. De agrarische sector heeft een eigen cultuur en kent eigen waarden en normen; "men spreekt een eigen taal". Als buurtbemiddelaar heb ik ook ervaring wat burgers in hun omgeving bezig houdt. Deze ervaring past prima bij het voeren van een omgevingsdialoog.

Ruim 30 jaar ben ik al in de agrarische sector werkzaam en ken ik de taal van de ondernemers en agrarische dienstverleners. Communicatie is vaak de oorzaak van problemen, maar is tevens de sleutel om geschillen of conflicten op te lossen. Als onafhankelijke en neutrale partij kan ik middels agrarische mediation een bijdrage leveren dat partijen er samen uitkomen en niet met de koppen tegen elkaar blijven stoten zoals de buffels op de foto hierboven.

Verder ben ik een van de deelnemers van AgriMediation

 

Interesse ? Neem dan contact op voor een adviesgesprek agrarische mediation

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!