Onafhankelijke business mediationBusiness mediation heeft positieve impect op de relatie tussen samenwerkingsresultaat en de mate van samenwerking

Verhoog de winst door een betere samenwerking met uw zakenpartner of uw werknemer door gebruik te maken van business mediation.

Verbeter het samenwerkingsresultaat en voorkom samenwerkingsverlies

Als ondernemer werkt u met veel partijen samen o.a. met uw klanten, leveranciers, dienstverleners en uiteraard met uw personeel. Vaak loopt dat goed maar soms is dat voor verbetering vatbaar. Bij een minder goede samenwerking is er sprake van samenwerkingsverlies; de uitdaging is om de samenwerkingswinst zo hoog mogelijk te maken. In het uiterste geval is er sprake van een conflict, waar het verlies enorm kan oplopen. U kunt sturing geven om het samenwerkingsresultaat te verbeteren door business mediation als onafhankelijke en neutrale methode in te zetten.

Inzet van business mediation bij de volgende vraagstukken:
  • De samenwerking met uw personeelslid loopt niet optimaal.
  • Uw klant is ontevreden en samen komt u er niet uit en u wilt de klant wel behouden.
  • U heeft een geschil met uw leverancier, maar wilt wel de samenwerking voortzetten.
  • U bent het niet eens met de vergunningverlener, maar wilt langdurige en kostbare juridische procedures voorkomen.
  • De relatie tussen franchisenemer en -gever is niet goed, waardoor beiden niet het maximale resultaat meer halen.
  • U wilt de samenwerking met uw compagnon beëindigen, maar wilt dat wel op een respectvolle en passende manier afronden.
  • Bij het oplossen van conflicten wilt u imagoschade voorkomen.

 

Interesse ? Neem dan contact voor een adviesgesprek business mediation

 

De kracht van combinatie!

Wie denkt in oplossingen,
kent weinig problemen!